All Time Greats

Top Pilots All Time (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Antonis Velentzas - AZI001952
Anastasios Economopoulos - AZI005878
Giannis Gartzolakis - AZI007707
Sakis Pantazis - AZI006557
Dimitris Koufopoulos - AZI002381
Top Pilots All Time (Hours Flown)
PilotHours Flown
Sakis Pantazis - AZI0062995.56
Anastasios Economopoulos - AZI0051729.34
Giannis Gartzolakis - AZI0071118.04
Dimitris Koufopoulos - AZI002997.36
Antonis Velentzas - AZI001931.49

Current Month Stats

Top Pilot for March 2019 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Anastasios Economopoulos - AZI0055
Sakis Pantazis - AZI0062
George Parasidis - AZI0091
Top Pilot for March 2019 (Hours Flown)
PilotHours Flown
Sakis Pantazis - AZI00619
Anastasios Economopoulos - AZI00512
George Parasidis - AZI0091
Top Pilot for March 2019 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
Sakis Pantazis - AZI0068254
Anastasios Economopoulos - AZI0054532
George Parasidis - AZI009162

Historical Stats

Monthly Stats
October - 2012
View
November - 2012
View
December - 2012
View
January - 2013
View
February - 2013
View
March - 2013
View
April - 2013
View
May - 2013
View
June - 2013
View
July - 2013
View
August - 2013
View
September - 2013
View
October - 2013
View
November - 2013
View
December - 2013
View
January - 2014
View
February - 2014
View
March - 2014
View
April - 2014
View
May - 2014
View
June - 2014
View
July - 2014
View
August - 2014
View
September - 2014
View
October - 2014
View
November - 2014
View
December - 2014
View
January - 2015
View
February - 2015
View
March - 2015
View
April - 2015
View
May - 2015
View
June - 2015
View
July - 2015
View
August - 2015
View
September - 2015
View
October - 2015
View
November - 2015
View
December - 2015
View
January - 2016
View
February - 2016
View
March - 2016
View
April - 2016
View
May - 2016
View
June - 2016
View
July - 2016
View
August - 2016
View
September - 2016
View
October - 2016
View
November - 2016
View
December - 2016
View
January - 2017
View
February - 2017
View
March - 2017
View
April - 2017
View
May - 2017
View
June - 2017
View
July - 2017
View
August - 2017
View
September - 2017
View
October - 2017
View
November - 2017
View
December - 2017
View
January - 2018
View
February - 2018
View
March - 2018
View
April - 2018
View
May - 2018
View
June - 2018
View
July - 2018
View
August - 2018
View
September - 2018
View
October - 2018
View
November - 2018
View
December - 2018
View
January - 2019
View
February - 2019
View
March - 2019
View